Partner Tytułowy

Partner Tytułowy Biegu SGH zostanie ogłoszony wkrótce.

Partnerzy
Strategiczni

Partner Strategiczny Biegu SGH zostanie ogłoszony wkrótce.

Partner Treningowy

Partner Treninowy Biegu SGH zostanie ogłoszony wkrótce.

Partnerzy Biegu SGH

Partnerzy Biegu SGH zostaną ogłoszeni wkrótce.

Patronaty Medialne

Patroni Medialni Biegu SGH zostaną ogłoszeni wkrótce.

Patronaty Honorowe

Patroni Honorowi Biegu SGH zostaną ogłoszeni wkrótce.

Ambasadorzy

Ambasadorzy Biegu SGH zostaną ogłoszeni wkrótce.